Conclusies van de Europese Raad van Birmingham (16 oktober 1992)

Texte
Op 16 oktober 1992 keurt de Europese Raad de "Verklaring van Birmingham" goed over "een Gemeenschap die dicht bij haar burgers staat" (zie: Bijlage I). De Staathoofden of Regeringsleden vragen, onder andere, de Ministers van Buitenlandse Zaken om voorstellen te doen om het werk van de Instellingen van de Gemeenschap transparant te maken, met inbegrip van de mogelijkheid van een aantal openbare discussies in de Raad. Het doel is om de Gemeenschap, met name na de moeilijkheden van enkele lidstaten met referenda over de ratificatie van het Verdrag van Maastricht, dichter bij haar burgers te brengen.

Source et copyright

Source: Europese Raad - Conclusies van het voorzitterschap (Birmingham, 16 oktober 1992), SN/343/2/92. [s.l.]: Raad van de Europese Gemeenschappen, 16.10.1992. 10 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu