Conclusies van de Europese Raad van Birmingham (16 oktober 1992)

Text
Op 16 oktober 1992 keurt de Europese Raad de "Verklaring van Birmingham" goed over "een Gemeenschap die dicht bij haar burgers staat" (zie: Bijlage I). De Staathoofden of Regeringsleden vragen, onder andere, de Ministers van Buitenlandse Zaken om voorstellen te doen om het werk van de Instellingen van de Gemeenschap transparant te maken, met inbegrip van de mogelijkheid van een aantal openbare discussies in de Raad. Het doel is om de Gemeenschap, met name na de moeilijkheden van enkele lidstaten met referenda over de ratificatie van het Verdrag van Maastricht, dichter bij haar burgers te brengen.

Quelle und Copyright

Quelle: Europese Raad - Conclusies van het voorzitterschap (Birmingham, 16 oktober 1992), SN/343/2/92. [s.l.]: Raad van de Europese Gemeenschappen, 16.10.1992. 10 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

Dieses Dokument ist ebenfalls abrufbar unter…

Der PDF-Inhalt kann im Browser nicht angezeigt werden. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie installieren.
Inhalt herunterladen