Conclusies van de Europese Raad van Brussel (15 en 16 Juni 2006)

Texte
De Europese Raad van 15 en 16 juni besluit een omvangrijke politiek van transparantie, vooral ten aanzien van de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie. Volgens deze tekst zijn alle beraadslagingen van de Raad over wetgevingsbesluiten middels medebeslissing openbaar, evenals de stemmingen en de stemverklaringen. Hetzelfde kan voor andere dan middels medebeslissing aangenomen wetgevingsbesluiten gelden (vgl. Bijlage I). De Europese Raad verzoekt de Raad de maatregelen te treffen die voor de uitvoering van dit nieuwe beleid vereist zijn.

Source et copyright

Source: Conclusies van het voorzitterschap. Europese Raad van Brussel, 16 juni 2006. [EN LIGNE]. [s.l.]: Raad van de Europese Unie, [16.04.2006]. 10633/06. Disponible sur http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/06/st10/st10633.nl06.pdf.

Copyright: (c) European Union, 1995-2013

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu