2762e zitting van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (Brussel, 13 november 2006)

Vidéo
Uittreksel van het openbare debat van de 2762ste zitting van de Raad van de Europese Unie, bijeengekomen in de formatie "Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur", op 13 november 2006 in Brussel, met het thema van de digitalisering en toegankelijkheid op het Internet van cultureel materiaal en de keuze van de culturele hoofdsteden van Europa voor 2010. Sinds 2006 kunnen de persconferenties, de openbare debatten en een groot aantal vergaderingen van de Raad direct of op navraag, online op zijn website http://www.consilium.europa.eu worden gevolgd.

Source et copyright

Source: Council of the European Union, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels.
2762ème session du Conseil "Éducation, jeunesse et culture"- Bruxelles: Communautés européennes [Prod.], 13.11.2006. Conseil de l'Union européenne, Bruxelles. - VIDEO (17:46, Couleur, Son original).

Copyright: Service photographique du Conseil de l'Union européenne (c) Communautés européennes

Ce document se trouve également dans…