Póster da Oficina do Parlemento Europeo en España con ocasión das eleccións ó Parlamento Europeo do 13 de xuño de 1999 (en língua galega)

Texte
Co fin de promover a participación dos cidadáns españois nas eleccións europeas do 13 de xuño de 1999, a Oficina do Parlamento Europeo en España edita un póster en varias línguas oficiais co eslogan «A túa voz en Europa». O contexto está marcado polos debates sobre o chamado «déficit democrático» e polas importantes reformas institucionais que se prevén para coordinar esforzos con vistas á quinta ampliación da Unión Europea.

Source et copyright

Source: 13 de xuño a túa voz en Europa - Parlamento Europeo. Eleccións 1999. Illustración y diseño: Carmen Moreno. Parlamento Europeo. Oficina en España, 1999. Couleur.
Parlamento Europeo - Oficina en España, Madrid. www.europarl.es.

Copyright: (c) Parlamento Europeo - Oficina en España

Ce document se trouve également dans…