"Naar een econonomische en monetaire unie" in Economisch Statistische Berichten (28 oktober 1970)

Texte
Op 28 oktober 1970 publiceerde Gerard Brouwers, voorzitter van het Comité voor Economische Politiek en lid van het Werner Comité, in het Nederlandse tijdschrift Economisch-Statistisch Berichten een artikel waarin hij de principes en de inhoud uitlegde van het plan voor een economische en monetaire unie in fasen, zoals ontwikkeld door de ad hoc groep.

Source et copyright

Source: "Naar een econonomische en monetaire unie" in Economisch-Statistisch Berichten (28 oktober1970).

Copyright: Economisch-Statistisch Berichten

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu