Besluit 2000/23/EG van de Raad over de verbetering van de informatie over de wetgevende activiteiten en van het openbaar register van Raadsdocumenten (6 december 1999) - Geconsolideerde versie 2000

Texte
Geconsolideerde versie van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 6 december 1999 over de verbetering van de informatie over zijn wetgevende activiteiten en het openbaar register van Raadsdocumenten dat vanaf 1 januari 1999 op zijn webpagina beschikbaar is. Deze versie integreert de wijzigingen die waren aangenomen door het besluit van de Raad van 14 april 2000.

Source et copyright

Source: Besluit van de Raad van 6 december 1999 over de verbetering van de informatie over de wetgevende activiteiten van de Raad en van het openbaar register van Raadsdocumenten (2000/23/EG), CONSLEG: 2000D0023. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 23.08.2000. 3 p. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/2000/D/02000D0023-20000823-nl.pdf.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu