Besluit van de secretaris-generaal van de Raad/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB betreffende de bescherming van gerubriceerde gegevens (27 juli 2000)

Text
Besluit van de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie/hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van 27 juli 2000 inzake maatregelen betreffende de bescherming van gerubriceerde gegevens. Dit besluit heeft ten doel voorschriften vast te stellen inzake te wijze van rubricering van de gegevens die op het secretariaat-generaal van de Raad behandeld of opgesteld worden en waardoor de aldus gerubriceerde gegevens beschermd kunnen worden.

Quelle und Copyright

Quelle: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. 23.08.2000, n° C 239. [s.l.]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2000/c_239/c_23920000823nl00010005.pdf.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

Dieses Dokument ist ebenfalls abrufbar unter…

Der PDF-Inhalt kann im Browser nicht angezeigt werden. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie installieren.
Inhalt herunterladen