Póster da Oficina do Parlemento Europeo en España con ocasión das eleccións ó Parlamento Europeo do 13 de xuño de 1999 (en língua galega)

Texte
Co fin de promover a participación dos cidadáns españois nas eleccións europeas do 13 de xuño de 1999, a Oficina do Parlamento Europeo en España edita un póster en varias línguas oficiais co eslogan «A túa voz en Europa». O contexto está marcado polos debates sobre o chamado «déficit democrático» e polas importantes reformas institucionais que se prevén para coordinar esforzos con vistas á quinta ampliación da Unión Europea.

Source et copyright

Source: 13 de xuño a túa voz en Europa - Parlamento Europeo. Eleccións 1999. Illustración y diseño: Carmen Moreno. Parlamento Europeo. Oficina en España, 1999. Couleur.
Parlamento Europeo - Oficina en España, Madrid. www.europarl.es.

Copyright: (c) Parlamento Europeo - Oficina en España

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu