Wystapienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Geremka na otwarcie negocjacji Polski o czlonkostwo w Unii Europejskiej (Bruksela, 31 marca 1998)

Texte

Source et copyright

Source: Wystapienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Geremka na otwarcie negocjacji Polski o czlonkostwo w Unii Europejskiej, Bruksela, 31 marca 1998. Statement of Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Bronislaw Geremek on Opening of Poland's Negotiations on Membership in the European Union, Brussels, March 31, 1998. Zbiór Dokumentów, 1998, nr 1. [EN LIGNE]. [Warszawa]: Akademia Dyplomatyczna MSZ, [08.06.2005]. Disponible sur http://www.zbiordokumentow.pl/1998/1/2.html.

Copyright: (c) Akademia Dyplomatyczna MSZ

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu