Verslag van de Nederlandse ministerraad over de ontwerp-memorandum van de Benelux (6 mei 1955)

Texte
Op 9 mei 1955, samenvat de Nederlandse ministerraad de opdrachten voor Johan Willem Beyen, de Minister van Buitenlandse Zaken, bij het vooruitzicht van komende gespreken met zijn Belgische en Luxemburgse ambtgenoten, Paul-Henri Spaak en Joseph Beck, over de Europese vernieuwing.

Source et copyright

Source: Nationaal Archief, Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 20 Postbus 90520. www.nationaalarchief.nl. 2.02.05.02, Archief Raad van Ministers, Stukken Ministerraad/401.

Copyright: (c) Nationaal Archief

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu