Ondertekening van het EEG-verdrag en het EGA-verdrag (Rome, 25 maart 1957)

Image
Op 25 maart 1957, in de zaal van de Horatii en de Curiatii in het Capitool te Rome, ondertekenen de afgevaardigden van de zes lidstaten van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) de Verdragen tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom). V.l.n.r.: Paul-Henri Spaak en baron Jean-Charles Snoy et d'Oppuers (België), Christian Pineau en Maurice Faure (Frankrijk), Konrad Adenauer en Walter Hallstein (Bondsrepubliek Duitsland), Antonio Segni en Gaetano Martino (Italië), Joseph Bech en Lambert Schaus (Luxemburg), Joseph Luns en Johannes Linthorst Homan (Nederland).

Source et copyright

Source: Signature par les Six à Rome. Rome: Médiathèque Commission européenne, 25/03/1957. Noir et blanc.

Copyright: European Commission Audiovisual Library

Ce document se trouve également dans…

Ondertekening van het EEG-verdrag en het EGA-verdrag (Rome, 25 maart 1957)