Medebeslissingprocedure: taakverdeling binnen het secretariaat-generaal van de Raad

Tableau
Uitgegeven in 2000 in de gids voor de Raad van de Europese Unie over de medebeslissingsprocedure, deze tabel laat zien voor de gehele procedure de taakverdeling binnen het secretariaat-generaal van de Raad tussen de verschillende directoraten-generaal (behandelende diensten) en de dienst medebeslissingsprocedures (dorsale).

Source et copyright

Source: Raad van de Europese Unie - Secretariaat-generaal. Gids voor de Raad - IV. Gids voor de medebeslissingsprocedure. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, September 2000. 32 p. ISBN 92-824-1878-2.

Copyright: (c) European Communities

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu