De eerste marathononderhandeling in het landbouwbeleid (Brussel, 14 januari 1962)

Vidéo
Op 14 januari 1962 leidt de eerste marathononderhandeling in het landbouwbeleid na 140 uren tot het besluit van de Zes, de tweede etappe van de overgangsfase in te luiden. Tegelijk besluiten deze, de gemeenschappelijke landbouwmarkten volgens producten te organiseren, bijzondere regels betreffende de mededinging toe te passen, en een Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) in te richten.

Source et copyright

Source: Histoire de l'Union européenne- Bruxelles: Commission européenne [Prod.], 1962. DG Press & Communication, Commission européenne, Bruxelles. - (00:47, Noir et blanc, Muet).
Médiathèque centrale de la Commission européenne, Berlaymont 4/363, 200 rue de la Loi B-1049 Bruxelles.

Copyright: Union européenne

Ce document se trouve également dans…