Conférence de presse de Javier Solana et Jusuf Kalla au Conseil de l'Union européenne (Bruxelles, 19 janvier 2006)

Vidéo
Persconferentie van Javier Solana, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie (EU) en hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, en Jusuf Kalla, vice-president van de Republiek Indonesië, op 19 januari in Brussel. Bij deze conferentie drukken zij hun tevredenheid uit over de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Atjeh (WMA) en bekrachtigen hun wens naar een nauwere samenwerking tussen de EU en Indonesië.

Source et copyright

Source: Conférence de presse: Javier Solana et Jusuf Kalla / JAVIER SOLANA, Jusuf Kalla.- Commuanutés européennes [Prod.], 19.01.2006. Conseil de l'Union européenne, Bruxelles. - VIDEO (04:29, Couleur, Son original).
Council of the European Union, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels.

Copyright: Service photographique du Conseil de l'Union européenne (c) Communautés européennes

Ce document se trouve également dans…