Το πολιτικό διακύβευμα της Κυπριακής Προεδρίας (Λευκωσία, 21 Νοέμβριος 2011)

Texte
On 21 November 2011, Erato Kozakou-Marcoullis, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, speaks at the event ‘Preparing the presidency of the Republic of Cyprus: Reliability and efficiency’ held in Nicosia to present the aims of this presidency. These include strengthening relations between the EU and the European neighbourhood countries on the southern and eastern EU borders, especially with regard to the Mediterranean dimension of the EU.

Source et copyright

Source: Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρέμβαση της Υπουργού Εξωτερικών δρ Ερατούς Κοζάκου-Μαρκουλλή με θέμα: «Το Πολιτικό Διακύβευμα της Κυπριακής Προεδρίας» κατά την εκδήλωση με θέμα: «Προετοιμάζοντας την Κυπριακή Προεδρία: Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα», Nicosia, 21/11/2011. [ON-LINE]. [Λευκωσία]: Κυπριακή Δημοκρατία, [22.11.2011].

Copyright: (c) Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu