Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή την ημέρα της υπογραφής των συμφωνιών ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ (Aθήνα, 28 Μαϊου 1979)

Texte

Source et copyright

Source: Konstantinos G. Karamanlis Foundation, Athens. Special Files, 6. Greece and the EEC, 2.

Copyright: (c) Konstantinos G. Karamanlis Foundation

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu