Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελληνική Βουλή (Aθήνα, 20 Οκτωβρίου 1976)

Texte

Source et copyright

Source: CARAMANLIS , Constantin. Dodekátomon. Tome 6. Aθήνα: [s.d.]. page:309-310.

Copyright: (c) Konstantinos G. Karamanlis Foundation

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu