Verslag van de Secretaris-generaal/ Hoge vertegenwoordiger over gemeenschappelijke strategieën (9 oktober 2000)

Text
Evaluatieverslag van de Secretaris-generaal/ Hoge vertegenwoordiger over de gemeenschappelijke strategieën, in een Begeleidende Nota bij de Raadsconclusies van 9 oktober 2000 over de doeltreffendheid van het externe optreden van de Unie.

Source and copyright

Source: Begeleidende nota van het Secretariaat-generaal aan de Raad. Betreft: Gemeenschappelijke strategieën: verslag van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, 14871/00, CAB 21. Brussel: Raad van de Europese Unie, 21.12.2000 (30.01.2001). 7 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content