Verklaring van Londen: uittreksel over de organisatie van de Europese Raad (30 juni 1977)

Text
Op de Europese Raad van Londen van 29 en 30 juni 1977 wordt er een akkoord bereikt over de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad.

Source and copyright

Source: Bulletin van de Europese Gemeenschappen. dir. de publ. Commissie van de Europese Gemeenschappen. Juni 1977, n° 6. Luxembourg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content