Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepallingen (22 juli 1975)

Text
Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben. Op 22 juli 1975 ondertekenen in Brussel de negen lidstaten dit Verdrag dat in de oprichting van een Rekenkamer voorziet en tevens de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement versterkt. Deze hervormingen zijn noodzakelijk gebleken na de inwerkingtreding van het financieringssysteem van de eigen middelen, waarmee de Europese Gemeenschappen een financiële autonomie gekregen hebben.

Source and copyright

Source: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (PbEG). 31.12.1977, n° L 359. [s.l.]. "Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben", p. 1.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content