Statistieken betreffende de toegang van het publiek tot de documenten van de Raad (1994-1997)

Table
Statistieken betreffende de toegang van het publiek tot de documenten van de Raad van de Europese Unie van 1994 tot 1997.

Source and copyright

Source: Archives centrales du Conseil de l'Union européenne, B-1048 Bruxelles/Brussel, rue de la Loi/Wetstraat, 175.
Nota van het sercretariaat-generaal aan de delegaties. Betreft: Tweede verslag over de toepassing van Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende toegang van het publiek tot documenten van de Raad, 6715/2/98 REV 2. INF 32. API 27. JUR 112. Brussel: Raad van de Europese Unie, 15.06.1998. 22 p.

Copyright: (c) European Communities

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content