Redevoering van Paul Finet bij gelegenheid van de eerste zitting van de Raden EEG en EGA (25 januari 1958)

Text
In zijn redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de eerste zitting van de Raden van EEG en EGA op 25 januari 1958 te Brussel, Paul Finet, de Voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS, onderstreept dat de drie Gemeenschappen, ondanks verschillende taken en structuren, een zelfde doelstelling nastreven: de europese integratie.

Source and copyright

Source: Archives centrales du Conseil de l'Union européenne, B-1048 Bruxelles/Brussel, rue de la Loi/Wetstraat, 175.
Notulen van de eerste zitting van de Raden der Europese Economische Gemeenschap en der Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehouden te Brussel op 25 januari 1958, CEE EUR/CM/207/58 mts. Brussel: Raden van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 25.01.1958. 28 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content