Medebeslissingprocedure: taakverdeling binnen het secretariaat-generaal van de Raad

Table
Uitgegeven in 2000 in de gids voor de Raad van de Europese Unie over de medebeslissingsprocedure, deze tabel laat zien voor de gehele procedure de taakverdeling binnen het secretariaat-generaal van de Raad tussen de verschillende directoraten-generaal (behandelende diensten) en de dienst medebeslissingsprocedures (dorsale).

Source and copyright

Source: Raad van de Europese Unie - Secretariaat-generaal. Gids voor de Raad - IV. Gids voor de medebeslissingsprocedure. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, September 2000. 32 p. ISBN 92-824-1878-2.

Copyright: (c) European Communities

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content