Internal memorandum of the European Commission on General de Gaulle's proposals concerning the political co-operation of the Six (Brussels, 24 January 1961)

Text

Source and copyright

Source: European Commission. Memorandum Commissievergadering, 4 januari 1961: Bechouwingen naar aanleiding van de suggesties van De Gaulle betreffende politieke samenwerking der Zes. 24-01-1961. Kept in: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Archief Sicco Leendert Mansholt, Openbaar Leven. Commissaris voor de landbouw en vice-voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande brieven (‘vertrouwelijk'). Met aantekeningen voor Mansholt. 1958-1972, 97.

Copyright: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / International Institute of Social History

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content