Verslag van het voorzitterschap van de Raad aan de Europese Raad betreffende de hervorming van het voorzitterschap (10 december 2002)

Texte
Op 10 december 2002 brengt het Deense voorzitterschap een verslag uit aan de Europese Raad over de verschillende benaderingen die, met het oog op de uitbreiding, uit de discussies van de delegaties voortvloeien betreffende de hervorming van het roulerende voorzitterschap.

Source et copyright

Source: Verslag van het voorzitterschap aan de Europese Raad (Kopenhagen, 12 en 13 december 2002). Betreft: Hervorming van het voorzitterschap van de Raad, 15406/02, POLGEN 76. Brussel: Raad van de Europese Unie, 10.12.2002. 9 p. http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/02/st15/15406nl2.pdf.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu