Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over versterking van het toezicht en de coördinatie van het economisch beleid (7 juli 1997)

Texte
Zoals bepaald in het eerste artikel, «in deze verordening worden de regels vastgesteld betreffende de inhoud, de indiening, de bestudering en de bewaking van de uitvoering van de stabiliteitsprogramma's en convergentieprogramma's, als onderdeel van het multilaterale toezicht door de Raad, teneinde in een vroeg stadium te voorkomen dat zich buitensporige algemene overheidstekorten voordoen en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid te bevorderen».

Source et copyright

Source: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (PbEG). 02.08.1997, n° L 209. [s.l.]. "Verordening (EG) Nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssitutaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid", p. 1.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu