Toelichting Hendrikus Johannes Witteveen voor de Vaste Kamercommissie voor Financiën over het Rapport Werner (21 december 1970)

Texte
In het proces van vaststelling van de Nederlandse begroting, overlegt minister van Financiën Hendrikus Johannes Witteveen op 21 december 1970 met de Vaste Kamercommissie voor Financiën over het ontwikkelen van een stappenplan voor de weg naar economische en monetaire unie.

Source et copyright

Source: Zitting 1970-1971. Staten-Generaal Digitaal, parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995.

Copyright: (c) Centraal Archief Tweede Kamer

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu