Ondertekening van de slotakte van de conferentie voor de toetreding van Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk tot de EEG (Brussel, 22 januari 1972)

Vidéo
Na negentien maanden van moeizame diplomatieke onderhandelingen, ondertekenen op 22 januari 1972 in het Egmontpaleis te Brussel, de afgevaardigden van Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk de toetredingsverdragen tot de Europese Gemeenschappen.

Source et copyright

Source: Histoire de l'Union européenne- Bruxelles: Médiathèque de la Commission européenne [Prod.], 1994. Médiathèque de la Commission européenne, Bruxelles. - VIDEO (00:49, Couleur, Son original).
Médiathèque centrale de la Commission européenne, Berlaymont 4/363, 200 rue de la Loi B-1049 Bruxelles.

Copyright: Union européenne

Ce document se trouve également dans…