Verslag van het voorzitterschap over de stand van de werkzaamheden van de IGC (Florence, 21 en 22 juni 1996)

Text
Uittreksel uit het verslag van het voorzitterschap over de stand van de werkzaamheden van de intergouvernementele conferentie (IGC), dat tijdens de vergadering van de Europese Raad in Florence op 21 en 22 juni 1996 werd opgesteld. Dit uittreksel behandelt de uitgebreide toepassing van de stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad. Het doel van het verslag is het geven van een overzicht over het reeds gepresteerde werk en op de tendensen te wijzen, die ten aanzien van de volgende fase van de IGC bij de meest belangrijke politieke vragen zichtbaar worden.

Source and copyright

Source: Bulletin van de Europese Unie. juni 1996, n° 6. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content