Openingsrede van Victor Larock bij gelegenheid van de eerste zitting van de Raden EEG en EGA (Brussel, 25 januari 1958)

Text
In zijn openingsrede van de eerste zitting van de Raden der EEG en EGA, gehouden op 25 januari 1958 in Brussel, herinnert Victor Larock, Minister van Buitenlandse Zaken van België en fungerend voorzitter van de Raden, aan de economische en sociale doelen van de Gemeenschappelijke Markt en van Euratom. Hij omschrijft ook de twee Gemeenschappen als een etappe op weg naar een nieuwe geïntegreerde Unie.

Source and copyright

Source: Archives centrales du Conseil de l'Union européenne, B-1048 Bruxelles/Brussel, rue de la Loi/Wetstraat, 175.
Notulen van de eerste zitting van de Raden der Europese Economische Gemeenschap en der Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehouden te Brussel op 25 januari 1958, CEE EUR/CM/207/58 mts. Brussel: Raden van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 25.01.1958. 28 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content