Conclusies van de Raad Algemene Zaken betreffende de herziening van Besluit 93/731/EG van de Raad (6 december 1996)

Text
Conclusies van de Raad "Algemene Zaken" van zijn 1977ste zitting van 6 december 1996, betreffende de herziening van Besluit 93/731/EG van 20 december 1993 over de toegang van het publiek tot zijn documenten.

Source and copyright

Source: Mededelingen aan de pers. [EN LIGNE]. [Brussel]: Raad van de Europese Unie, [04.12.2006]. 12440/96 (Presse 366). Disponible sur http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/nl/gena/028c0051.htm.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content