Conclusies van de Europese Raad van Edinburgh: uittreksels betreffende de transparantie (11 en 12 december 1992)

Text
De Europese Raad van Edinburgh van 11 en 12 december 1992 neemt een reeks van bijzondere maatregelen betreffende de transparantie en de openheid, die in drie thema's zijn ingedeeld: de toegang tot de werkzaamheden van de Raad (openbaarheid van de debatten en bekendmaking van stemuitslagen), voorlichting over de taak van de Raad en zijn besluiten, vereenvoudiging en grotere toegankelijkheid van de communautaire wetgeving. Deze maatregelen geven uitvoering aan de "Verklaring van Birmingham" van 16 oktober 1992.

Source and copyright

Source: Europese Raad - Conclusies van het Voorzitterschap (Edinburgh, 11-12 december 1992), SN/456/1/92. Brussel: Raad van de Europese Gemeenschappen, December 1992.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content