Agenda van de eerste zitting van de Raad van de EEG (Brussel, 25 en 26 januari 1958)

Text
Agenda van de eerste zitting van de Raad van de Economische Europese Gemeenschap van 25 en 26 januari 1958.

Source and copyright

Source: Archives centrales du Conseil de l'Union européenne, B-1048 Bruxelles/Brussel, rue de la Loi/Wetstraat, 175.
Notulen van de eerste zitting van de Raden der Europese Economische Gemeenschap en der Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehouden te Brussel op 25 januari 1958, CEE EUR/CM/207/58 mts. Brussel: Raden van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 25.01.1958. 28 p.

Copyright: (c) European Union, 1995-2012

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content