Slotcommuniqué van Conferentie van Parijs: uittreksel over de Europese Raad (9 en 10 december 1974)

Text
Gedurende de bijeenkomst van Parijs van december 1974 met de regeringsleiders van de negen lidstaten van de Europese Gemeenschappen, heeft het idee om een Europese Raad op te zetten vorm gekregen.

Quelle und Copyright

Quelle: Bulletin van de Europese Gemeenschappen. December 1974, n° 12. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. "De bijeenkomst van regerinsleiders", p. 6-8.

Copyright: (c) European Union, 1995-2013

Dieses Dokument ist ebenfalls abrufbar unter…

Der PDF-Inhalt kann im Browser nicht angezeigt werden. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Sie installieren.
Inhalt herunterladen